Mindbuddy Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: 18/05/2024

Mindbuddy, yapay zeka desteğiyle kendinizi daha iyi tanıyabilmek ve daha huzurlu bir günlük yaşam sürebilmeniz hedefiyle, bu alandaki uzmanların katkıları doğrultusunda kendi geliştirdiği özel bir yazılımla hizmetinizdedir.

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Mindbuddy mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren ve/veya www.mindbuddy.io internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan kişi ile (“Kullanıcı”) Büyükdere Mah. Çayırbaşı Cad. No: 58 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan 0028105945100001 MERSİS numaralı Akide Teknoloji Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi (“Akide Teknoloji” veya “Şirket” veya “Mindbuddy”) arasında kurulmuş olup, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ile Kullanıcı ve Şirket’in (birlikte “Taraflar”) hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı, Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarının Şirket tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, böyle bir durumda kendisine yürürlükte olan Sözleşme’nin uygulanacağını ve bu sebeple Uygulama’yı ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce güncel Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını incelemesi gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Uygulama’nın ücretli sürümünü indiren, Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren veya İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler için işbu Sözleşme hükümleri yanında “Mindbuddy Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümleri de uygulanacaktır.

Madde 2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Şirket, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcılar’a, psikoloji ve kişisel farkındalık alanında bilgiler ve egzersizler gibi muhtelif içerikler ile Yapay Zeka Kişisel Farkındalık Desteği (“Mindbuddy AI”) ve Kişilik Testleri gibi çeşitli hizmetler sağlamaktadır (“Servisler”). Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerikler tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup, Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Kullanıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

2.2. Şirket, Yapay Zeka Kişisel Farkındalık Desteği, Kişilik Testleri ve Premium Üyelik gibi ücretlendirmeye tabi ilave hizmetler (“Ücretli Servisler”) sağlayabileceği gibi hâlihazırda sunduğu Servisleri de ileride Ücretli Servis haline getirebilir. Aşağıdaki hükümler uygun düştüğü ölçüde ve aksi belirtilmediği müddetçe Ücretli Servisler için de uygulanacaktır. Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

2.3. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

2.4. Uygulama ve İnternet Sitesi bireysel kullanım için olup, bunlara erişim kişiye özeldir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu durumda Kullanıcı, Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

2.5. Mobil cihazının Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

2.6. Ücretli Servisler’e ilişkin satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, Şirket’in satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Madde 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildirmek ve gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

3.2. Kullanıcı, Uygulama’yı indirerek veya İnternet Sitesi’ni kullanarak 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul etmiştir. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni veli veya vasisinin gözetiminde kullandığı kabul edilir.

3.3. Kullanıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, müzik, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsel gibi içeriklerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin kendi sorumluluğunda olduğunu ve bunlara ilişkin Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

3.4. Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler, Kullanıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

3.5. Kullanıcı, Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalı ve doktorunun yönlendirmelerine göre Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımına karar vermelidir.

3.6. Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik bir rahatsızlığı veya bunların riski bulunması halinde Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanmaması gerekmektedir.

3.7. Uygulama veya İnternet Sitesi hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamamaktadır.

3.8. Şirket, Kullanıcı’nın iznini almak şartıyla bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

3.9. Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

3.10. Uygulama, Apple Health uygulaması ile entegre olup Apple Health Kit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Kullanıcı, sayılan uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesini kabul etmektedir. Bu konuda Mindbuddy Gizlilik Politikası ve Apple ile Google Gizlilik Politikaları hükümleri saklıdır.

3.11. Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Kullanıcı, bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

3.12. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi istediği anda kayıt etme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

3.13. Kullanıcı, üyeliğini üçüncü bir kişiye devredemez veya kullandıramaz. Kullanıcı adı, e-posta ve şifre gibi üyelik bilgilerinin gizliliğinin sağlanması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Mindbuddy’nin, Kullanıcı’nın üyeliğini üçüncü bir kişiye kullandırdığını fark etmesi halinde, söz konusu üyeliği ücret iadesi yapmaksızın iptal etme hakkı saklıdır.

Madde 4. Mindbuddy Yapay Zeka Kişisel Farkındalık Desteği Hizmetleri

4.1. Kullanıcı’nın Yapay Zeka Kişisel Farkındalık Desteği (“Mindbuddy AI”) hizmetlerinden faydalanabilmesi için hâlihazırda Premium Üyelik’e sahip olması veya uygulama içi satın alım (in-app purchase) gerçekleştirmiş olması gerekmemektedir. Mindbuddy AI, Kullanıcılar’ın duygu ve düşüncelerini daha derinlemesine anlayabilmek için yazılı olarak sohbet edebilecekleri, Kullanıcılar’ın kendilerini daha iyi tanıyabilmek adına yazılı rapor alabilecekleri, OpenAI altyapısıyla sunulan bir Yapay Zeka botudur. Mindbuddy AI, Sürekli Faturalandırma yöntemiyle ücretlendirilmektedir.

4.2. Mindbuddy AI, yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler sayesinde sunulabilen yenilikçi bir hizmettir ve her gün kendisini geliştirmektedir. Kullanıcı, bu hizmetin ihtiyaçlarına uygun olmayabileceğini, bu konudaki en yenilikçi teknolojilerden biri olsa da henüz gerçek bir insanla sohbet ediyormuş gibi bir deneyim sağlayamayabileceğini ve Mindbuddy AI’ın verdiği cevapların doğru ve yeterli olmayabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

4.3. Mindbuddy AI hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu doğrultuda Mindbuddy AI vasıtasıyla herhangi bir tanı koyulması mümkün değildir.

4.4. Kullanıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamını etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa psikoterapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Mindbuddy AI hizmeti yukarıdaki konular hakkında Kullanıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Kullanıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Kullanıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Şirket yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal Mindbuddy AI hizmetini askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

Kullanıcı, Mindbuddy AI hizmetini almakla,

 • Mindbuddy AI hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Mindbuddy AI’ın sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Mindbuddy AI hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Mindbuddy AI hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Mindbuddy AI hizmetlerinin neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Mindbuddy’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Şirket’in veya Mindbuddy AI’ın herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in İlgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Mindbuddy Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve işburada Akide Teknoloji Yazılım ve Ticaret Limited Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Bilinçli Farkındalık Koçları dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 5. Mindbuddy Kişilik Testleri Hizmetleri

5.1. Kullanıcı’nın Kişilik Testleri hizmetlerinden faydalanabilmesi için hâlihazırda Premium Üyelik’e sahip olması veya uygulama içi satın alım (in-app purchase) gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Kişilik Testleri satın almış olmak Kullanıcı’ya öncesinde gerçekleştirdiği Premium Üyelik veya diğer satın alımlarına ilişkin ücret iadesi hakkı sağlamamaktadır. Kişilik Testleri Hizmetleri, Sürekli Faturalandırma yöntemiyle ücretlendirilmektedir.

5.2. Kişilik Testleri hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu kapsamda Kişilik Testleri hizmetlerinin sonucunda Mindbuddy’nin herhangi bir teşhis veya tanı koyması mümkün değildir.

5.3. Kullanıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamını etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa psikoterapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Mindbuddy Kişilik Testleri hizmeti yukarıdaki konular hakkında Kullanıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Kullanıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Kullanıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Şirket yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal Kişilik Testleri hizmetini askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

5.4. Kullanıcı, Kişilik Testleri hizmetini almakla,

 • Kişilik Testleri hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Kişilik Testleri’nin sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Kişilik Testleri hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Mindbuddy Kişilik Testleri hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Kişilik Testleri hizmetlerinin neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Mindbuddy’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Şirket’in veya Kişilik Testleri Hizmetlerinin herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in İlgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Mindbuddy Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve işburada Akide Teknoloji Yazılım ve Ticaret Limited Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Bilinçli Farkındalık Koçları dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 6. Kampanyalar

6.1. Şirket, Kullanıcı’ların yararlanması için zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları Şirket tarafından belirlenecektir.

6.2. Şirket, kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.

Madde 7. Ödemeler

7.1. Uygulama’yı yüklemek ücretsiz olup, Uygulama içi veya İnternet Sitesi üzerinden yapılacak Premium Üyelik ve uygulama içi satın alım (in-app purchase) ile diğer satın alımlarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca Kullanıcı’dan onay alınacaktır. Kullanıcı, Şirket’in fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için Uygulama’yı güncel tutacağını ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler”den olduğunu; 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi gereğince cayma hakkı olmayacağını ve hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Bu konuda Mindbuddy Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır. Bununla birlikte, Uygulama içerisinden yapılan satın alımlarda Apple App Store ve Google Play Store’un iadeye ilişkin hükümleri saklıdır. Kullanıcı, Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlarında gerçekleştirmiş olduğu ödemeye ilişkin iadeyi yalnızca Apple’dan talep edebilecektir. Kullanıcı, Şirket’in Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlara ilişkin iade taleplerini sadece Apple’ın yerine getirebileceğini ve Şirket’in bu konuda karar verme yetkisi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Apple’ın iade politikası için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz: https://support.apple.com/tr-tr/HT204084 Google Play Store veya İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilen satın alımlarda ise Şirket, aşağıdaki şartlardan birine uygunluk halinde ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere iadeye karar verebilecektir:

 • Yıllık Premium Üyelik’te, ilk ödemeden itibaren 30 gün içerisinde iade talebinde bulunulması,
 • 6 aylık Premium Üyelik’te, ilk ödemeden itibaren 7 gün içinde iade talebinde bulunulması.

Kullanıcı, Madde 6.2’de belirtilen sebeple yasal mevzuat uyarınca sözleşmeye konu ürün veya hizmet Premium Üyelik ise bunlara ilişkin iade hakkı olmadığını, buna rağmen Şirket’in kullanıcılarının memnuniyetini kazanmak için takdiren iade talebinde bulunma imkanı sağladığını, bu imkanın Şirket tarafından her zaman kaldırılabileceğini ve her iade talebinin niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirileceğini ve Şirket’in takdirine bağlı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Kullanıcı, 3 aylık ve 1 aylık Premium üyeliklerde iadenin hiçbir koşulda mümkün olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

7.3. Faturalandırma: Şirket, Ücretli Servisler’in kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanabilir. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir zarar ve/veya sonuçtan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcı’nın seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Metodu”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.

7.4. Ödeme Metodu: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Metodu veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirket’in ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.

7.5. Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servislerden bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, Sürekli Ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeleri kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırana kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcı’dan periyodik ödemeler (aylık vs.) bekleyebilir.

7.6. Gereken Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcı’nın ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse, derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store veya Google Play Store’un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir. Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’in Ücretli Servisin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.

7.7. Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’nın Fatura Hesabı’ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.

7.8. Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Metodundan faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Şirket düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemekten sorumludur. Bu, Şirket’in doğrudan Kullanıcı’dan ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez.

7.9. Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar, deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce deneme sürümünü iptal etmelidir. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce deneme sürümünü iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse Şirket ile info@akidetech.com adresinden iletişime geçmelidir.

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

Yazılımın fikri mülkiyeti Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Yazılım, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

Madde 9. Son Hükümler

9.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar, ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

9.2 Alıcı, herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in info@akidetech.com elektronik posta adresine iletebilir.