Mindbuddy Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlar ve hükümler çerçevesinde akdedilmiştir:

Satıcı: Adı: Akide Teknoloji Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Büyükdere Mah. Çayırbaşı Cad. No: 58 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul
MERSİS Numarası: 0028105945100001
E-posta: info@akidetech.com

Alıcı: Adı/Ünvanı: [Kullanıcının Adı/Ünvanı]
Adresi: [Kullanıcının Adresi]
E-posta: [Kullanıcının E-posta Adresi]

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait [www.mindbuddy.io] web sitesi veya Mindbuddy mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 – Hizmet Bilgileri

Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, süresi) aşağıdaki gibidir:

  • Hizmet: Mindbuddy Uygulaması Aboneliği (Premium Üyelik, Kişilik Testleri, Mindbuddy AI hizmetleri, vb.)
  • Süre: [Abonelik/Hizmet Süresi]
  • Fiyat: [Hizmet Fiyatı]
  • Ödeme Yöntemi: [Ödeme Yöntemi]

Madde 4 – Ödeme ve Teslimat

4.1. Alıcı, sipariş onayı sırasında hizmet bedelini ödeyecektir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı veya Satıcı tarafından sağlanan diğer ödeme yöntemleri ile yapılabilir.

4.2. Hizmet, ödemenin onaylanmasının ardından Alıcı’ya elektronik olarak teslim edilecektir.

Madde 5 – Cayma Hakkı

5.1. Alıcı, hizmetin tamamen ifa edilmemiş veya kullanımına başlanmamış olması şartıyla, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı’nın, cayma kararını Satıcı’ya açık bir beyanla (örneğin, posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bildirmesi gerekmektedir.

5.3. Cayma halinde, Satıcı, teslimat masrafları da dahil olmak üzere, alınan tüm ödemeleri Alıcı’ya gecikmeksizin ve her halükarda cayma kararının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde iade edecektir.

5.4. İade işlemi, Alıcı’nın işlem sırasında kullandığı ödeme yöntemi ile yapılacak olup, Alıcı bu iadeden dolayı herhangi bir masraf yüklenmeyecektir.

Madde 6 – Genel Hükümler

6.1. Alıcı, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit ederek, Sözleşme’nin akdedilmesinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit eder.

6.3. İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı arasında elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 7 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

7.1. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

7.2. Bu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 8 – Müşteri Şikayetleri İçin İletişim Bilgileri

Alıcı, bu Sözleşme kapsamında satın aldığı hizmetlerle ilgili her türlü şikayet ve itirazlarını Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla iletebilir:

E-posta: info@akidetech.com

Madde 9 – Son Hükümler

9.1. İşbu Sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası Alıcı’da, bir nüshası Satıcı’da kalacaktır. Alıcı, bu Sözleşme’yi kabul etmekle tüm şartları kabul etmiş sayılır.

9.2. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, geri kalan hükümler geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

Satıcı: Akide Teknoloji Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi

Alıcı: [Kullanıcının Adı/Ünvanı]

Tarih: [Sözleşme Tarihi]